Vi har ett nära samarbete med idrotts- och föreningslivet. Allt från elitidrott till breddidrott, seniorer och ungdomar.
Om ni söker ett samarbete med Korvpojkarna så vill vi gärna att första kontakten sker via mejl.
Presentera klubben/föreningen och ange kontaktuppgifter till den person hos er som har ansvaret för avtal och sponsring.

Hos Korvpojkarna är det Ola Persson som har hand om sådana avtal.
Kontakta Ola: ola@korvpojkarna.se

20101216085300